گزارش دهی

گزارش دهی حرفه ای و مناسب برای ارائه در جلسات ،Overheat به شما گزارشات کامل و گرافیکی در فرمت های مختلف pdf، ppt و csv و غیره ارایه میدهد که به راحتی قابل استفاده میباشد.

تجزیه و تحلیل

بررسی شاخص های کلیدی مانند سنجش میزان بی نتیجه بودن بازدید ها و ترک کردن سایت ، سنجش میزان کلیک ، میزان سفارش ، میزان پر کردن فرم ها و یا زمان توقف بازدید کننده ها به منظور ارائه سنجش آماری برای بهبود وضعیت وب سایت و یا فروشگاه .

VSR یا ضبط عملکرد بازدید کنندگان

VSR یا Visitor Session Reply یک ابزار کاربردی می باشد که در آن کلیه اقدامات بازدید کنندگان ضبط می شود و شما میتوانید همانند یک فیلم مسیر حرکت موس ، نقاط قوت و ضعف وب سایت را ببینید .

ردیابی بازدیدکنندگان

این یک قابلیت کاربردی برای بازبینی عملکرد بازدید کنندگان می باشد ، برای مثال در یک فروشگاه کلیه مراحل خرید و افزودن به سبد خرید ضبط میشود و میتوانید علل عدم خرید و یا نقاط ضعف فروشگاه را بررسی نمایید .

ویجت ها

ما ابزارک هایی برای شما پیش بینی کرده ایم تا بر اساس آن ها بتوانید بازدید کنندگان را به مشتری تبدیل کنید . استفاده از این ابزارک ها بسیار ساده و سریع می باشد و به راحتی میتوانید به آنها دسترسی داشته باشید.

Profit

این یک قابلیت کاربردی برای بازبینی عملکرد بازدید کنندگان می باشد ، برای مثال در یک فروشگاه کلیه مراحل خرید و افزودن به سبد خرید ضبط میشود و میتوانید علل عدم خرید و یا نقاط ضعف فروشگاه را بررسی نمایید .