آشنایی با ابزار Statistic یا آمارگیر


گزارشاتی که از این ابزار برای تحلیل وضعیت وب سایت میتوان دریافت کرد در زمینه های زیر میباشد:

1-تعداد بازدید کنندگان
2-تعداد صفحاتی که یک بازدیدکننده مشاهده نموده است
3-اطلاعات سخت افزاری دستگاه بازدید کننده (مانند نوع دستگاه)
4-اطلاعات نرم افزاری دستگاه بازدیدکننده (مانند سیستم عامل-مرورگر و…)
5- …